Първият брой на BG Penthouse

Тия дни често ме карат да коментирам повторния дебют на Penthouse на българския пазар. Малцина може би си спомнят, че списанието излизаше у нас преди 7-8 години, но това продължи твърде кратко. И кориците, и 95% от съдържанието му бяха чуждестранни, само буквите бяха на български. Тогава още нямаше такова проникване на Интернет, нито толкова…